V sobotu 10.9.2016 jednu hodinu po půlnoci byla hlídka MP Jaroměř přivolána do hotelu Grand, kde před restaurací jeden z návštěvníků odhodil sklenici do vozovky, která se zde roztříštila. Hlídka zjistila, že jedná o muže, který pro městskou policii není osobou neznámou. Muž, který byl viditelně silně pod vlivem alkoholu uvedl, že mu sklenice pouze upadla na zem. To jak dokázala při svém pádu překonat několika metrovou vzdálenost a živý plot však nevysvětlil. Muž navrhl, že střepy z vozovky uklidí a vzápětí tak učinil pomocí zapůjčeného koštěte. Muži i tak byla udělena bloková pokuta ve výši 2000 korun a to z důvodu vysoké nebezpečnosti takového jednání.

foto Petr KučeraDne 9.9.2016 ve 23:15 hodin prováděla pěší hlídka MP kontrolu Masarykových sadů v Jaroměři, přičemž se zaměřila na konzumaci alkoholu na veřejnosti a veřejný pořádek u laviček, kde se v té době zdržovaly různé skupinky osob. Při této činnosti hlídka MP narazila dvojici mužů s dívkou, kteří popíjeli whisky. Kontrolou osob se ukázalo, že dívce ještě nebylo 18 let a že je velmi opilá. Následná dechová zkouška ukázala hodnotu 2.39 promile. K podání alkoholu dívce se doznal jeden z mužů s tím, že ji téměř nezná a domníval se že je jí nejméně 19 let. Dívka byla po té předána rodičům a celou věc dořeší příslušný správní orgán jako přestupek na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi.

foto Petr KučeraDne 9.9.2016 v 21:00 hodin zastavila hlídka MP vozidlo na Jakubském předměstí pro důvodné podezření, že řidič vozidla je pod vlivem alkoholu. Po zastavení vozidla hlídka přistoupila k vozu, do kterého svítila svítilnami a povšimla si při tom, že ve vozidle si řidič přesedá na místo spolujezdce, přičemž několikrát zavadil o klakson a nechtěně tak zatroubil. Hlídce pak muž tvrdil, že vozidlo neřídil, protože stálo milion korun a umí jezdit samo. Přiznal se ke konzumaci alkoholu před jízdou a následně k tomu, že má zadržený řidičský průkaz. Hlídce pak sdělil, že se nebojí jakýchkoliv problémů, protože to za něj vyřeší jeho maminka. Celá věc byla předána OO PČR Jaroměř k dořešení.

9.9.2016 odpoledne byla hlídka MP vyslána do OD Kaufland, kde docházelo ke konfliktu mezi vietnamským zákazníkem a personálem obchodu. Hlídka na místě zjistila, že příčinou sporu a následné mužovi verbální agrese bylo to, že muž si chtěl zakoupit více zboží za zvýhodněnou cenu, nežli povoloval denní limit stanovený v podmínkách akčního prodeje. Nakonec se situaci podařilo uklidnit a muži byla udělena bloková pokuta za narušování občanského soužití.

Dne 4.9.2016 v 5:00 hodin byla hlídka MP vyslána na sídliště Zavadilka ke KB baru. Zde se nacházela oznamovatelka, která jako řidička taxislužby na místo přivezla dva muže, z nichž jeden odmítl zaplatit za jízdu a slovně ji urážel. Hlídka na místě zastihla oznamovatelku, která uvedla, že po té co volala MP druhý z mužů zaplatil a oba odešli pryč. Jeden z nich však ještě kopal do vozu a sprostě ji nadával. Hlídka vzápětí muže zahlédla a po té co ho dostihla ho přivedla na místo incidentu, kde bylo oznamovatelkou potvrzeno, že se jedná o výše uvedeného muže. Muž začal být verbálně agresivní a sprostý směrem k hlídce MP. Nereagoval na výzvy k prokázání totožnosti (přesněji reagoval nepublikovatelnými slovy) a proto ho hlídka předvedla na OO PČR ke zjištění totožnosti. Bohužel při tomto úkonu museli být použity donucovací prostředky (pouta + hmaty a chvaty), jelikož muž stále stupňoval svůj odpor. Na služebně PČR své chování nezlepšil a proto byl posléze převezen na protialkoholní záchytnou stanici v Hradci Králové. Po cestě na PZS pokračoval ve svém jednání a strážníkům vyhrožoval tím, že „si je najde“. Na PZS pak jednoho ze strážníků napadl kopem. Celá věc je dále v řešení.