Jak se vás snažíme informovat o naší práci, tak už jste možná pochopili, že práce strážníků je velmi rozmanitá….a bohužel se nám nevyhýbají i někdy závažné a nepříjemné situace. Jednu takovou událost řešili strážníci naší MP dne 21.5.2017 krátce před polednem, kdy se na nás obrátilo operační středisko Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje (ZZS KHK) se žádostí o součinnost. Na tísňovou linku 155 bylo přijato oznámení o muži v bezvědomí s podezřením na srdeční zástavu. Z důvodu, že MP Jaroměř je, mimo jiné, vybavena i automatickým externím defibrilátorem (viz. ilustrační foto), byla hlídka MP požádána o výjezd na místo a poskytnutí první pomoci do příjezdu posádky ZZS. Na udané místo se do dvou minut dostavila hlídka MP, vybavená zdravotnickým materiálem a právě i zmíněným externím defibrilátorem. Na místě strážníci zjistili, že se zde skutečně nachází muž, který byl v bezvědomí a u kterého skutečně byla zjištěna srdeční zástava. Díky tomu, že strážníci MP Jaroměř jsou také proškolováni i v poskytování první pomoci a zejména pak v kardiopulmonální resuscitaci, zahájili okamžitě u muže nepřímou srdeční masáž a napojili i automatický defibrilátor. Po několika minutách se na místo dostavila také posádka ZZS s lékařem, která si převzala péči o pacienta. Strážníci na místě dále poskytovali posádce ZZS nezbytnou asistenci a pomoc.

Vedoucí psovod MP Jaroměř sstr. Ságner se zúčastnil jako jediný zástupce městských policií Krajského přeboru psovodů v Tužíně dne 17.5.2017, který pořádá každoročně Policie české republiky KŘP Královéhradeckého kraje. Náš zástupce skončil na pěkném 4. místě. Pěkné s ohledem na velkou konkurenci, málo času na trénink a vylosované startovní pořadí, kdy startoval jako první. I tak odvedl spolu se svým psem Bobem „Beefeaterem“ Štíhloušem dobrou práci. Tímto našemu strážníkovi děkujeme za reprezentaci MP Jaroměř.

Fotografie z akce jsou zde: http://mpjaromer.cz/fotoalbum/

15.5.2017 v ranních hodinách si hlídka MP Jaroměř povšimla muže jdoucího okolo Karsitu po silnici směrem na Rychnovek. Hlídka díky místní a osobní znalosti věděla, že tato osoba může být osobou hledanou a proto ji hlídka zastavila. Následnou lustrací se potvrdilo, že muž je skutečně v celostátním pátrání a proto byl předán hlídce OO PČR Jaroměř k dalším úkonům a opatřením.

Dne 14.5.2017 v odpoledních hodinách přijala dozorčí služba MP Jaroměř oznámení o zakrváceném muži na náměstí TGM v Josefově. Na místo ihned ze služebny vyrazil strážník s brašnou pro poskytnutí první pomoci, který zde byl ve svém volnu. Muži poskytl první pomoc a na místo přivolala RZS. Muž byl silně potlučený a měl přeražený nos. Hlídce uvedl, že si nic nepamatuje a že předtím než se zde probral hodně pil. Muže si převzala k dalšímu ošetření posádka RZS KHK a následně ho převezla k ošetření do ON Náchod.

Během noční kontroly Semonic hlídka MP Jaroměř zaznamenala dvě osoby jdoucí po silnici směrem k Jaroměři. Vzhledem k tomu, že jedna z osob byla zcela zjevně nízkého věku, začalo hlídku MP zajímat co zde po 3. hodině noční pohledává. Následnou kontrolou se pak ukázalo, že mladší z dvojice je na útěku z DÚ v Hostinném a že se nachází v databázi osob hledaných policií. Chlapce si následně převzala k dalším úkonům a opatřením hlídka z OO PČR Jaroměř.