Dne 22.2.2018 krátce po 19. hodině obdržela MP Jaroměř oznámení o ohni na promenádách u vojenského polygonu s tím, že u ohně sedí jakýsi muž. Hlídka vyslaná na místo provedla pátrání s negativním výsledkem, ale podařilo se jí najít oznamovatele a ten uvedl, že se u ohně nacházel muž z Josefova, který je prakticky bezdomovec. Bohužel ani opakované pátrání na označeném místě nepřineslo výsledek. Vzhledem k venkovním teplotám měli strážníci důvodnou obavu o mužovo zdraví a život a požádali o pomoc psovody z denní směny, kteří byli ještě přítomni na služebně. Sstr. Ságner se psem Yankee a str. Urban se psem Roxy pak provedli pátrání v prostoru polygonu a promenád a nakonec promrzlého muže nalezli. Ten byl pak přepraven ke služebně MP, kde jej ošetřila posádka RZS. Následně bylo rozhodnuto o umístění muže na PZS v Hradci Králové. Co by se stalo pokud by muž nalezen nebyl nechtějme raději ani domýšlet a psovodům i jejich čtyřnohým parťákům patří velký dík.

 Dne 21.2.2018 v 16:25 hodin byla hlídka MP vyslána do OD TESCO, jelikož MP Jaroměř obdržela oznámení o pachateli krádeže, který při útěku způsobil škodu v květinářství, které se nachází u pokladen. Na místo vyslaná hlídka po shlédnutí záznamu shledala, že se jedná o trestný čin, jelikož pachatel si odcizenou věc chtěl ponechat za užití násilí. Pachateli totiž při útěku vstoupil do cesty zaměstnanec ostrahy s tím aby zůstal pachatel stát. Ten ale neměl chuť se zastavit a do pracovníka ostrahy vrazil tak, že ho odhodil do prostoru květinářství. Na místo byla přivolána hlídka OO PČR Jaroměř, která si věc převzala k dořešení. Hlídka MP se po té zaměřila na pátrání po osobě pachatele. Osoba byla spatřena na ulici Husova kde byla hlídkou vyzvána „Jménem zákona stůj!“. Jak už jistě tušíte tato výzva byla marná a osoba se dala na další útěk, přičemž se hlídce ztratila mezi domy a zelení na Nábř. 17. listopadu. Hlídka tedy dál pokračovala v pátrání a nakonec za svou vytrvalost sklidila ovoce, když osoba opět v Husově ulici pochopila, že závod se služebním vozem nevyhraje a konečně zůstala stát. Jelikož se osoba pokusila o útěk při zákroku strážníka, byla jí přiložena pouta. Následně se ukázalo, že se jedná o chovance výchovného ústavu na útěku, což se i potvrdilo po předvedení na OO PČR Jaroměř, kde si celou záležitost převzali policisté z OO PČR Jaroměř k dořešení. Na celé záležitosti je také pikantní, že mladík odcizil v OD TESCO kalhoty, které si oblékl a své staré kalhoty zahodil a jelikož se odcizené kalhoty museli vrátit prodejci, zůstal pachatel bez kalhot 🙂

 Během měsíce února řešili strážníci několik událostí, které ale sami o sobě nejsou pro samostatnou zprávu zajímavé. Proto jsem se rozhodl, že je všechny shrnu do jedné zprávy abychom o nich veřejnost mohli informovat. Strážníci v únoru řešili dvakrát vyhrožování sebevraždou, opakovaně řešili rodinné neshody v bytě na sídlišti Zavadilka. V jednom případě byl předán policii muž, který řídil pod vlivem alkoholu. Dále hlídky asistovali u několika dopravních nehod z nichž jedna byla opravdu vážná a vyžádala si několika hodinový zásah složek IZS. V únoru bylo řešeno 5 krádeží v obchodech, přičemž ve všech případech se jednalo o přestupek a v jednom z případů byla věc předána správnímu orgánu k dořešení, jelikož pachatelka nebyla schopna pochopit, že když nezaplatí zboží, tak se jedná o krádež 🙂 Minulý týden pak strážníci pomáhalo zabezpečit přesun kolony cca 50 aut účastníků pohřbu pana Poláka z Josefova do Jaroměře, nebo se podíleli na usměrňování dopravy během Winter Gladiator race v Josefově. Strážníci preventisté několikrát do týdne vyráží na besedy se studenty místních škol. Poslední novinkou je pak nový kolega psovod, který je v současné době v přípravném kurzu a pokud složí úspěšně zkoušky, tak v březnu posílí počet strážníků v přímém výkonu.

 Ráno 3.2.2018 přesněji ve 4:15 hodin byla hlídka MP požádána o asistenci posádce RZS, která zasahovala ve Školní ulici během jedné z mnoha oslav na této adrese. Konkrétně se jednalo o muže s epileptickým záchvatem, kterému jeho starostlivá rodina přivolala pomoc. Po příjezdu záchranky padlo rozhodnutí, že bude pacient převezen do nemocnice v Náchodě. Tato informace vyvolala rozkol v přítomné společnosti, kdy jedna polovina byla pro a druhá polovina byla zásadně proti hospitalizaci s argumentem, že se z toho vyspí. Během této diskuze muž začal prodělávat další záchvat a proto se strážníci spolu se zdravotníky pokusili muže přemístit do sanitky. Během tohoto úkonu pak byl jeden ze strážníků napaden. Po té co byli použity donucovací prostředky se nakonec transport do sanitky podařil a muž byl převezen do ON Náchod. Celá věc pak byla předána příslušnému orgánu k dořešení.