Filipojakubská noc kromě jedné hledané osoby a několika opilých dětí přinesla strážníkům MP a policistům z O PČR Jaroměř a DI Náchod i jinou událost. Poměrně klidný průběh noci narušila událost, která se stala přibližně 30 minut po půlnoci v Náchodské ulici. V té době se zde pohybovala hlídka MP, která se rozhodla provést kontrolu areálu starého koupaliště. Hlídku zastavili kolemjdoucí s tím, že zde byl přejet muž motorovým vozidlem, které následně z místa odjelo. Hlídka udané vozidlo dostihla o pár set metrů dále, což nebyl žádný problém, protože vozidlo zde zastavilo samo. Druhá hlídka přivolaná na místo pak poskytla sraženému první pomoc. Následně se ukázalo, že není vše tak jak bylo hlídce oznámeno. Řidič, který z místa odjel k tomu totiž měl velmi dobrý důvod. Při odjezdu z koupaliště totiž cestu blokovalo motorové vozidlo. Vzhledem k tomu, že již několik minut se nikdo z těch co u vozu byli neměl k tomu aby vozidlo z cesty odstavil, rozhodl se řidič zatroubit a upozornit řidiče tohoto vozu, že zde není sám a i jiní by chtěli projet. Tím ale přilil pomyslný olej do ohně a do vozidla, ve kterém byl se svou přítelkyní začali tyto osoby bušit s tím, že řidiče častovali velmi nepěknými výrazy a vyhrožovali mu zbitím. Řidič duchapřítomně vozidlo uzamknul aby se nikdo nedostal dovnitř. Po té co jeden z opilých agresorů vyskočil na kapotu a na dvou místech rozbil čelní okno, rozhodl se řidič místo opustit a proto se rozjel. Opilec pak spadl a zranil se. Napadený řidič vyjel do ulice Náchodská, kde zastavil a zavolal na místo policii. Když pak kamarádi sraženého se rozhodli své výhrůžky dotáhnout do konce, odjel řidič s vozem dál, kde ho pak zastihla hlídka MP. Řidič byl střízlivý a spolu se spolujezdkyní evidentně v šoku z proběhlých událostí. Hlídka MP pak měla největší práci z rozvášněným opilým kamarádem „sraženého“, kterého opakovaně vykázala z místa a nakonec zabrala až pohrůžka použití donucovacích prostředků a záchytky. Celou věc si pak následně převzala hlídka OO PČR Jaroměř, zraněného ošetřila posádka RZS a k události byla i přivolána hlídka DI Náchod.

MP Jaroměř ve spolupráci s odborem sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Jaroměř provedla v noci z 30.4.2018 na 1.5.2018 kontrolu zaměřenou na požívání alkoholu mladistvými a podávání alkoholu těmto osobám. Během této akce byla provedena kontrola několika míst, kde se konalo pálení čarodějnic. Na těchto místech nebyla zjištěna žádná závada. Během přesunu ulicí Nádražní byla u vchodu do nádraží ČD zaznamenána skupinka cca 12 osob, které se po spatření vozidla MP pokusily z místa nenápadně vytratit. Hlídka proto tyto osoby vyzvala aby setrvaly na místě. Několik osob začalo utíkat a tak měla hlídka jedinečnou možnost procvičit si stíhání během 🙂 Největší úsilí vyvinula dívka, která byla dostižena až u stavebnin Třasák. Zde pak začala vysvětlovat, že má odmalička panickou hrůzu s uniforem a že musí určitě odjet vlakem domů. Její upovídanost a nemožnost prokázat svoji totožnost dokladem totožnosti, strážníky přiměla aby na místo byla přivolána hlídka OO PČR Jaroměř. Ta pak zjistila, že dívka je na útěku z výchovného ústavu. Hlídka policie ČR si pak dívku převzala k dalším úkonům a opatřením. U ostatních dětí pak byla provedena orientační dechová zkouška, která byla v pěti případech pozitivní a to v rozmezí 0,04 – 1,39 ‰ alkoholu. Tyto děti pak byli předány rodičům a celou záležitost dořeší jednotlivě OSVZ MěÚ Jaroměř.

Dne 18.3.2018 v brzkých ranních hodinách byl MP Jaroměř požádána ze strany RZS o výjezd do ulice Tyršova, kde má být zraněná žena s pořezanou rukou. Posádka RZS z důvodu vytíženosti na místo míří z Náchoda. Hlídka MP na místě zjistila ženu, která měla na zápěstí cca 4 cm dlouhou ránu. Dle svědků prý z rány stříkala krev. Hlídka přiložila tlakový obvaz a po prvotním ošetření zjistila, že zranění si žena způsobila sama o rozbitou skleněnou výplň dveří.

Ve stejný den, pak byl na MP Jaroměř předán nález peněženky nalezené za obcí Jasenná. Majitele se podařilo zjistit pomocí informací z internetu a tak mu mohl být nález obratem předán.
Obdobně se pak postupovalo o pár dní později v případě kabelky nalezené v sadech TGM.

Dne 20.3.2018 byla hlídka MP vyslána jako asistence k požáru louky u Metuje na Brdcích. Požár vznikl při pálení sena a klestí, kdy se vymkl kontrole. Věc předána k posouzení na OŽP při MěÚ Jaroměř.

V druhé polovině března strážníci byli nuceni řešit několik případů neshod v rodinách. V jednom z případů byla věc předána OO PČR Jaroměř, v dalších pak postačila intervence strážníků MP a předání věci k přestupkovému řízení. V jednom z případů pak zákrok skončil převozem osoby na záchytku v Hradci Králové po té co dotyčný nezanechal svého jednání a nadýchal přes 3 ‰ alkoholu.

Kromě několika odchycených, nebo nalezených psů řešili strážníci dva případy kočky sražené autem. V prvním případě byla zraněná kočka agresivní a ve sklepě kde byla nalezena byla odchycena za pomoci kevralových rukavic a následně převezena na veterinární kliniku v Hradci Králové, kde veterináři odvedli skvělou práci a kočku zachránili. V druhém případě se šťastný konec nekonal  Kočka měla velmi masivní zranění zadních končetin a otevřenou ránu do dutiny břišní. I přes velmi rychlý převoz na kliniku do Hradce Králové, byly pouze aplikovány tišící prostředky a následně musela být kočka utracena. Pro úplnost dodáváme, že oba případy se stali v době, kdy v Jaroměři nebyl k dispozici žádný veterinář.

22.3.2018 byla na Libinách hlídkou MP přistižena žena, která zde odkládala domovní odpad, místo toho aby ho vyhodila do popelnice kam patří. Strážníci její úsilí odměnili pokutou ve výši 1000 Kč.

24.3.2018 po deváté hodině večerní bylo oznámeno, že z nově vybudovaného areálu v lokalitě Na Valech je slyšet řev a tříštění skla. Areál nebyl v té době ještě v provozu a vstupu kromě plotů bránila i páska se zákazem vstupu. Hlídka na místě zjistila tři muže. Jeden z nich měl uvedenou pásku omotanou kolem ruky, po té co ji strhl, druhý se pak doznal, že rozbil láhev o chodník. Hlídka pak uložila pokuty v celkové výši 4000 Kč.

Poslední březnový den přijala MP Jaroměř oznámení o muži ve vozidle, který se dotazoval kolemjdoucí ženy na cestu v ulici Žižkova. To by bylo v pořádku, pokud by při tom dotyčný neonanoval. Hlídka MP uvedené vozidlo dohledala u areálu ČSAD, přičemž vozidlo se pokusilo hlídce ujet. Následnou kontrolou řidiče bylo zjištěno, že muž je pod vlivem alkoholu a to s hodnotou 0,28 ‰. Věc byla oznámena pro podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví na OO PČR Jaroměř. Hlídka PČR byla v té době na nápadu v Trutnově na závažném trestném činu a proto bylo rozhodnuto, že muž bude do příjezdu hlídky PČR v péči strážníků, kteří s ním sepíší podání vysvětlení k řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu. Po příjezdu hlídky PČR kontaktovali policisté státního zástupce, který rozhodl, že v tomto případě se nejedná o trestný čin!!! Celé jednání tedy bude oznámeno jako přestupek.

 Opět Vám přinášíme zkrácený přehled činnosti MP za poslední týden, kdy žádná z událostí není pro samostatný příspěvek.

Strážníci MP Jaroměř za poslední týden řešili přestupky na úseku občanského soužití, kdy docházelo k vyhrožování mezi sousedy s tím, že celou věc dořeší správní orgán.

Velkým problémem od začátku března jsou zaměstnanci firmy, která nabízí slevy na energie a plyn. Vzhledem k tomu, že nemůžeme uvést jméno firmy, tak jen napovím, že v názvu mají anglický výraz pro Čechy. Zajímavé je, že ve všech případech figuruje jedna a tatáž osoba, která tedy zcela vědomě a opakovaně porušuje Tržní řád města. Za oběť těmto lidem pak padají starší lidé, nebo lidé kteří se nedokáží proti nabídce vymezit. Např. v domě s pečovatelskou službou takto tato firma uzavřela 25 kontraktů prakticky mezi dveřmi do domu s pečovatelskou službou.

Strážníci také zaznamenali několik případů propadlé STK na vozidlech a to při řešení jiných přestupků. Pomyslným vítězem pak je muž, který přímo před hlídkou porušil zákaz odbočení a následně se ukázalo, že je bez dokladů potřebných k řízení motorového vozidla, má propadlou STK a ve vozidle se čtyřmi místy k sezení přepravuje sedm osob. Gratulujeme 

V jednom případě byli strážníci MP nuceni umístit jednu osobu na protialkoholní záchytnou stanici. Jednalo se o dělníka ubytovaného na internátu UMEZ, který nevěděl co je slušné vychování a úcta ke starším. Svým způsobem měl štěstí, že na PZS v Hradci Králové na něj zbylo poslední místo, protože další klienti již museli až do Kolína.

Strážníci MP pak opakovaně poskytli pomoc při transportu pacientů do vozů RZS, nebo dopravní zdravotní služby. V jednom případě pak byli vysláni strážníci do domu s pečovatelskou službou aby pomohli seniorce, která upadla na zem a nemohla sama vstát.

Pokud jste dočetli až sem, tak děkuji za pozornost a kdyby něco, tak nám zavolejte 

Vozidlo, které jelo velmi pomalu okolo hlídky MP dnes v noci zaujalo strážníky natolik, že se rozhodli jej zastavit. Než ale vůbec stačili dát pokyn k zastavení vozidla, zajel řidič s vozidlem ke krajnici sám. To by nebylo zas tak nic divného i to se stane, ale když řidič opustil své místo a sedl si na zadní sedačku bylo už jasné, že něco nehraje. Ve vozidle byl i spolujezdec, který neměl příliš pochopení pro snahu kamaráda, který řídil a hlídce proto sdělil kdo řídil a proč se chová tak podivně. Řidič totiž měl vyslovený zákaz řízení a zřejmě aby si dodal odvahu k jízdě, tak se po cestě posilnil pivem. Řidič sám pak tuto výpověď kajícně potvrdil a proto mohl být předán hlídce OO PČR Jaroměř k dalším úkonům a opatřením pro podezření ze spáchání trestného činu.