foto Petr KučeraDne 9.9.2016 ve 23:15 hodin prováděla pěší hlídka MP kontrolu Masarykových sadů v Jaroměři, přičemž se zaměřila na konzumaci alkoholu na veřejnosti a veřejný pořádek u laviček, kde se v té době zdržovaly různé skupinky osob. Při této činnosti hlídka MP narazila dvojici mužů s dívkou, kteří popíjeli whisky. Kontrolou osob se ukázalo, že dívce ještě nebylo 18 let a že je velmi opilá. Následná dechová zkouška ukázala hodnotu 2.39 promile. K podání alkoholu dívce se doznal jeden z mužů s tím, že ji téměř nezná a domníval se že je jí nejméně 19 let. Dívka byla po té předána rodičům a celou věc dořeší příslušný správní orgán jako přestupek na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi.

foto Petr KučeraDne 9.9.2016 v 21:00 hodin zastavila hlídka MP vozidlo na Jakubském předměstí pro důvodné podezření, že řidič vozidla je pod vlivem alkoholu. Po zastavení vozidla hlídka přistoupila k vozu, do kterého svítila svítilnami a povšimla si při tom, že ve vozidle si řidič přesedá na místo spolujezdce, přičemž několikrát zavadil o klakson a nechtěně tak zatroubil. Hlídce pak muž tvrdil, že vozidlo neřídil, protože stálo milion korun a umí jezdit samo. Přiznal se ke konzumaci alkoholu před jízdou a následně k tomu, že má zadržený řidičský průkaz. Hlídce pak sdělil, že se nebojí jakýchkoliv problémů, protože to za něj vyřeší jeho maminka. Celá věc byla předána OO PČR Jaroměř k dořešení.

9.9.2016 odpoledne byla hlídka MP vyslána do OD Kaufland, kde docházelo ke konfliktu mezi vietnamským zákazníkem a personálem obchodu. Hlídka na místě zjistila, že příčinou sporu a následné mužovi verbální agrese bylo to, že muž si chtěl zakoupit více zboží za zvýhodněnou cenu, nežli povoloval denní limit stanovený v podmínkách akčního prodeje. Nakonec se situaci podařilo uklidnit a muži byla udělena bloková pokuta za narušování občanského soužití.

Dne 4.9.2016 v 5:00 hodin byla hlídka MP vyslána na sídliště Zavadilka ke KB baru. Zde se nacházela oznamovatelka, která jako řidička taxislužby na místo přivezla dva muže, z nichž jeden odmítl zaplatit za jízdu a slovně ji urážel. Hlídka na místě zastihla oznamovatelku, která uvedla, že po té co volala MP druhý z mužů zaplatil a oba odešli pryč. Jeden z nich však ještě kopal do vozu a sprostě ji nadával. Hlídka vzápětí muže zahlédla a po té co ho dostihla ho přivedla na místo incidentu, kde bylo oznamovatelkou potvrzeno, že se jedná o výše uvedeného muže. Muž začal být verbálně agresivní a sprostý směrem k hlídce MP. Nereagoval na výzvy k prokázání totožnosti (přesněji reagoval nepublikovatelnými slovy) a proto ho hlídka předvedla na OO PČR ke zjištění totožnosti. Bohužel při tomto úkonu museli být použity donucovací prostředky (pouta + hmaty a chvaty), jelikož muž stále stupňoval svůj odpor. Na služebně PČR své chování nezlepšil a proto byl posléze převezen na protialkoholní záchytnou stanici v Hradci Králové. Po cestě na PZS pokračoval ve svém jednání a strážníkům vyhrožoval tím, že „si je najde“. Na PZS pak jednoho ze strážníků napadl kopem. Celá věc je dále v řešení.