Dne 14.9.2016 hodinu po poledni bylo na MP Jaroměř oznámeno, že u plaveckého stadionu v Jaroměři se před oznamovatelkou obnažoval jakýsi muž. Oznamovatelka udala popis osoby a hlídka vyslaná na místo muže zadržela v Máchově ulici. Oznamovatelka pak potvrdila, že se jedná o muže, který se před ní obnažoval. Vzhledem k tomu, že k podobné události došlo v předchozích dnech, byla celá věc předána k šetření na OO PČR Jaroměř. V odpoledních hodinách pak DS MP obdržel podobné oznámení s tím, že k činu došlo před dvěma ženami v dopoledních hodinách na sídlišti Zavadilka. Oznamovatel byl s oznámením odkázán na MO PČR Jaroměř pro zjevnou souvislost s výše uvedeným případem. Tento případ ukazuje jak je důležité včasné oznámení s dobrým popisem pachatele.

dsc_000419.9.2016 v 5:00 hodin ráno se na MP Jaroměř obrátila s žádostí o pomoc posádka sanitky RLP, která měla problém s agresivním pacientem. Hlídka MP vyslaná na místo musela proti muži použít donucovací prostředky „hmaty a chvaty“ a následně byla hlídka nucena muži přiložit i pouta, protože hrozilo nebezpečí, že muž ublíží sobě, nebo posádce RLP. Následně byl pacient převezen za asistence strážníků k dalšímu ošetření do ON Náchod. Nutno dodat, že muž se choval agresivně v důsledku hypoglykemického komatu.

img_6581

V pátek 16.9.2016 se ba městskou polici v Jaroměři obrátili s žádostí o pomoc kolegové z SKPV Pardubice. Jednalo se o hledaného muže, který nenastoupil výkon trestu odnětí svobody. Informace o tom kde se muž nachází byli obratem předány policistům z Pardubic a v tentýž dne byl muž policisty zadržen ve spolupráci se strážníky MP Jaroměř. Muž nekladl odpor a celé zatčení tak proběhlo bez mimořádných událostí.

1853_2016_1Dne 13.9.2016 v ranních hodinách byl hlídce MP oznámen nález modrého dětského kufříku na Náměstí Boženy Němcové v Josefově. V kufříku bylo několik věcí, na výtvarnou výchovu a je velmi pravděpodobné, že ho v současné době některý z jaroměřských školáků postrádá. Kufřík je na služebně a čeká na majitele.

V sobotu 10.9.2016 jednu hodinu po půlnoci byla hlídka MP Jaroměř přivolána do hotelu Grand, kde před restaurací jeden z návštěvníků odhodil sklenici do vozovky, která se zde roztříštila. Hlídka zjistila, že jedná o muže, který pro městskou policii není osobou neznámou. Muž, který byl viditelně silně pod vlivem alkoholu uvedl, že mu sklenice pouze upadla na zem. To jak dokázala při svém pádu překonat několika metrovou vzdálenost a živý plot však nevysvětlil. Muž navrhl, že střepy z vozovky uklidí a vzápětí tak učinil pomocí zapůjčeného koštěte. Muži i tak byla udělena bloková pokuta ve výši 2000 korun a to z důvodu vysoké nebezpečnosti takového jednání.