MKDS


dsc_1014


V ulicích Jaroměře a Josefova je instalován městský kamerový dohlížecí systém (dále jen MKDS), který je sveden na služebnu městské policie. Díky kamerovému systému tak máme přehled o dění v některých lokalitách. V současné době disponujeme 29 kamerovými body a je využíván k monitorování situace v reálném čase, případně ze záznamu. Kamery se otáčejí v tzv. cyklu, který je nastaven tak aby obsáhl nejdůležitější místa v okolí kamery. Tento cyklus se dá libovolně programovat podle aktuální potřeby. Kamery jsou uzpůsobené pro tzv. noční režim. V předdefinovaných místech je obraz rozmazán a to z důvodu ochrany soukromí (např. bytová okna domů, nebo klávesnice bankomatů). MKDS nevyužívají pouze strážníci městské policie, ale velmi často je záznam předán policii, která jej pak využívá při šetření trestných činů. MKDS je průběžně modernizován a rozšiřován.