Téměř každý má rád oslavy, nebo párty s přáteli. Tedy za předpokladu, že se jich sám zúčastní. Problém mnohdy nastává, pokud je párty rušivá pro okolí a i přes upozornění, že někoho ruší vesele pokračuje dál. Nejinak tomu bylo i 2.12.2017 cca půl hodiny před půlnocí v panelovém domě na Nábř. 17. listopadu. A tak se stalo, že na oslavu byla „pozvána“ i hlídka městské policie. Tedy samozřejmě že ne organizátorem oslavy, ale těmi koho tato oslava rušila. K překvapení oslavujících tak další příchozí na oslavu nebyl nějaký kamarád, ale dva strážníci MP Jaroměř ve službě. K překvapení strážníků pak bylo zjištěno na místě 6 mladistvých osob a láhev rumu. Jen jedna z přítomných osob pod vlivem alkoholu nebyla a tak byla poslána domů. Ostatní pak byli rozvezeni hlídkou MP a předáni zákonným zástupcům, přičemž rozpětí hladiny alkoholu v krvi bylo 0,37 – 2,00‰. Na místo byla přivolána i pracovnice OSPOD MěÚ Jaroměř kam bude celá záležitost oznámena.

Dne 28.11.2017 krátce před půl desátou hodinou večer, byla hlídka MP upozorněna na vozidlo Škoda Fabia, které ohrozilo vozidlo ZZS na křižovatce ulic Máchova a Svat. Čecha v Jaroměři a dále pokračovalo do ulice Průmyslová a to tak, že řidiči se zjevně zdála vozovka málo široká a kličkoval po ní ze strany na stranu. Hlídka MP následně nalezla zmíněné vozidlo v ulici Průmyslová za mostem „Železňák“ přes řeku Labe. Hlídka u vozu nalezla postávat muže, kterého se zeptala, zda se mu něco stalo. Na to muž odpověděl, že při průjezdu přes most zavadil o kovové zábrany a urazil si zrcátko. Pak prý zařadil zpátečku a podařilo se mu ulomit si tak i druhé zrcátko . Na otázku, zda před jízdou požil alkohol, pak muž už nijak nezapíral a přiznal se, že ano. Následně provedená dechová zkouška ukázala hodnotu 1,85 promile alkoholu v dechu. Přivolaná hlídka PČR si pak věc na místě převzala pro podezření ze spáchání trestného činu.

27.11.2017 v podvečerních hodinách byla v Josefově zjištěna skupinka šesti nezletilých dětí, které se „bavily“ tím, že házely petardy. Po zjištění totožnosti dětí bylo zjištěno, že pyrotechniku si děti opatřily od svého desetiletého kamaráda, který jí měl zakoupit někde v obchodě v Jaroměři. Po důrazném upozornění na nevhodnost jejich chování a porušování vyhlášky města, byly děti poslány domů. Tímto bychom chtěli apelovat na rodiče, aby svým dětem vysvětlili, že zábavní pyrotechnika jim do rukou rozhodně nepatří a také aby je seznámili nejen s riziky, které jim hrozí, ale i s tím, že takovým jednáním porušují obecně závaznou vyhlášku města. Dále chceme také upozornit všechny obchodníky, že pokud bude zjištěno, že prodávají zábavní pyrotechniku v rozporu se zákonem, bude celá věc postoupena k řešení kompetentním orgánům.
Všechny občany pak prosíme o to, aby si uvědomovali, že použití zábavní pyrotechniky je upraveno vyhláškou města Jaroměř a také, že jejím používáním značně trpí nejen starší lidé, ale také zvířata, zejména pak psi. S blížícími se svátky a oslavami Nového roku nezapomínejte ani na riziko vážných poranění způsobených zábavní pyrotechnikou. Berte prosím ohledy i na ostatní kolem sebe. Děkujeme.

Pro informaci si dovolujeme uvést pár informací z webu www.popaleniny.cz:

Dělení pyrotechniky podle kategorie nebezpečnosti

Na trhu je velké množství zábavní pyrotechniky všeho druhu, od práskacích kuliček či provázků, se kterými si hrají pubertální děti, až po kulové pumy či kompakty, které sice vypadají krásně, ale už budí velký respekt. Pyrotechnika se dělí do 4 kategorií podle míry nebezpečnosti. U každé kategorie je blíže specifikován uživatel, který může daný výrobek obsluhovat.

Pyrotechnika 1. kategorie zahrnuje většinu minimálně rizikových výrobků, u které nehrozí přímo zranění. Sem patří právě ony bouchací kuličky, práskací provázky, mini fontánky, dýmovničky, čmeláci a včeličky apod. Rozhodně však nelze říci, že by při špatném použití výrobku nemohlo dojít k žádnému zranění, riziko popálení či poškození sluchu je možné i v tomto případě. Z toho důvodu mohou pyrotechniku tohoto typu používat děti až od 15 let.
Nejčastěji se na trhu setkáte s pyrotechnikou 2. třídy nebezpečnosti. Výrobky tohoto typu jsou silnější, vytváří výraznější efekty. Petardy, římské svíce, kulové pumy či kompakty, většina těchto produktů spadá do 2. třídy nebezpečnosti a jsou prodejné od 18 let.
Na trhu je stále více zábavní pyrotechniky 3. třídy, která je rovněž běžně k dispozici, prodejná je ovšem až od věku 21 let.
Pyrotechniku poslední, 4. kategorie smí obsluhovat jen profesionální a školení odpalovači ohňostrojů, prodej je uskutečněn na základě potvrzení osvědčení o odborné způsobilosti.

Dne 26.11.2017 krátce po půl druhé ráno, si jedna z hlídek MP Jaroměř, nedaleko OD Tesco, povšimla skupinky čtyř mladíků, kteří si zvolili poněkud zvláštní druh zábavy, kdy jeden z mladíků nesl reklamní ceduli, kterou si „vypůjčil“ v ulici Husova. Hlídka mladíky zastavila a na dotaz, co to má znamenat, mladíci odpověděli, že to měla být jen legrace. Strážníci tedy začali tuto „legraci“ s mladíky řešit, ale mladíkům se nějak vytratil počáteční úsměv ze rtů. Ve chvíli, kdy strážníci mladíky ztotožňovali, povšimli si červeného osobního motorového vozidla, jedoucího ve směru z ulice Na Valech. Na tom by nebylo nic až tak zvláštního, nebýt toho, že jízdu tohoto vozidla doprovázely velmi podivné zvuky. Navíc v okamžiku, kdy řidič vozidla spatřil služební vozidlo MP s rozsvíceným modrým výstražným zařízením, náhle a prudce odbočil na kruhovém objezdu do ulice Na Kameni. Strážníci pochopili, že asi ne všechno bude na této jízdě v pořádku a proto urychleně ukončili řešení „legrace“ a vydali se za zmíněným vozem. Po ujetí několika desítek metrů pak spatřili červené vozidlo, které velmi prapodivně zastavilo na parkovišti v ulici Labská a z vozidla vystoupila postava. V době, kdy hlídka vystoupila ze služebního vozidla, tak před vozidlem postával muž v kalhotách a košili v krátkém rukávu a dělal „jakoby nic“. Když strážníci přistoupili k vozidlu, záhy pochopili, proč byly slyšet ty záhadné zvuky. Vozidlo totiž mělo proraženou levou přední pneumatiku a poničený přední nárazník. Zvuky tedy způsobila jízda po hliníkovém ráfku a také broušení otrhaných plastových částí vozidla o vozovku. Na dotaz strážníků, čí je to vozidlo, muž odpověděl, že jeho manželky. Na dotaz, kdo vozidlo řídil, muž odpověděl, že jeho manželka. Na další dotaz, kde tedy manželka je, přišla „překvapivá“ odpověď, že někam odešla. Strážníkům bylo jasné, že pokud nemají něco do činění s Davidem Copperfieldem v ženském provedení, pak je tvrzení muže jasná lež. Z mužových poněkud nejistých a vrávoravých pohybů a také z jeho mluvy, bylo zřejmé, že je pravděpodobně pod vlivem alkoholu. Téměř s naprostou jistotou to však strážníci mohli konstatovat ve chvíli, kdy se k muži přiblížili ještě více. V té chvíli si totiž připadali, jako by byli právě na exkurzi v lihovaru .
Strážníci požádali druhou hlídku MP, aby prověřila, zda ve směru od Náchoda nejsou někde patrné stopy po dopravní nehodě nebo nějakém nárazu.
Muž nejprve stále trval na svém tvrzení, že vozidlo neřídil a navrhoval hlídce, že půjde v klidu domů, ale protože ani nebyl schopen prokázat svou totožnost (jelikož u sebe neměl žádný doklad totožnosti, ani doklady od vozidla), byla na místo přivolána hlídka PČR. Pak se muž hlídky zeptal, zda si může zavolat manželce, jestli pro něj přijede. Na dotaz, kde manželka je, odpověděl, že doma . Na několikátý pokus se mu podařilo manželku zřejmě vzbudit a i když jí nejprve uvedl, jestli pro něj může přijet do Hradce , nakonec se domluvili, že vyzvednout jej má skutečně v Jaroměři. Poté se muž hlídce doznal, že vozidlo řídil on a že je na cestě z nějaké akce, která byla ve Velkém Třebešově, kde popil „pár“ piv.
Druhá hlídka MP také mezitím zjistila, že muž si prorazil pneumatiku a poničil předek vozidla na kruhovém objezdu „U Vecků“, protože jej projel poněkud více rovně, než by měl.
Výzvu na podrobení se dechové zkoušce na přítomnost alkoholu muž strážníkům odmítl a odmítl jí i následně hlídce PČR, která si celý případ převzala. Po převozu na OO PČR Jaroměř byla muži policisty zakázána další jízda a celá věc bude mít dohru u správního orgánu. Jak muž také uvedl, je řidičem z povolání, takže zřejmě se bude muset poohlédnout i po jiném zaměstnání, jelikož je velmi pravděpodobné, že mu bude (kromě vysoké pokuty) uložen i zákaz řízení motorových vozidel. Důležité však je, že muž během své jízdy nezpůsobil žádnou závažnou dopravní nehodu nebo dokonce někomu neublížil, což, vzhledem k jeho stavu, je téměř zázrak.

 V sobotu 4.11.2017 v 03:25 hodin si hlídka MP při hlídkové činnosti v Josefově povšimla muže, který dle místní a osobní znalosti strážníku byl v té době osobou hledanou. Hlídka proto muže zastavila a po zjištění totožnosti provedla lustraci osoby v databázi hledaných osob. Lustrace byla pozitivní a hlídka proto muže předvedla na OO PČR Jaroměř, kde muže předala policistům k dalším úkonům a opatřením. Muž se tak stal letošní 16. osobou v celostátním pátrání, kterou strážníci předali policistům od 1.1.2017, přičemž nejsou započítány osoby pohřešované.