foto Petr KučeraDne 24.9.2016 ve večerních hodinách proběhla součinnostní akce s OSPOD MěÚ Jaroměř na kontrolu požívání alkoholu mladistvími během Svatováclavské poutě v Jaroměři Na Valech. Během kontroly byli zaznamenány dvě osoby mladší 18 let pod vlivem alkoholu. Dalším šetřením se podařilo zjistit kdo jim alkohol zakoupil. Mladiství byli předáni rodičům a vůči osobě, která jim alkohol opatřila bylo zahájeno přestupkové řízení.

Dne 14.9.2016 hodinu po poledni bylo na MP Jaroměř oznámeno, že u plaveckého stadionu v Jaroměři se před oznamovatelkou obnažoval jakýsi muž. Oznamovatelka udala popis osoby a hlídka vyslaná na místo muže zadržela v Máchově ulici. Oznamovatelka pak potvrdila, že se jedná o muže, který se před ní obnažoval. Vzhledem k tomu, že k podobné události došlo v předchozích dnech, byla celá věc předána k šetření na OO PČR Jaroměř. V odpoledních hodinách pak DS MP obdržel podobné oznámení s tím, že k činu došlo před dvěma ženami v dopoledních hodinách na sídlišti Zavadilka. Oznamovatel byl s oznámením odkázán na MO PČR Jaroměř pro zjevnou souvislost s výše uvedeným případem. Tento případ ukazuje jak je důležité včasné oznámení s dobrým popisem pachatele.

dsc_000419.9.2016 v 5:00 hodin ráno se na MP Jaroměř obrátila s žádostí o pomoc posádka sanitky RLP, která měla problém s agresivním pacientem. Hlídka MP vyslaná na místo musela proti muži použít donucovací prostředky „hmaty a chvaty“ a následně byla hlídka nucena muži přiložit i pouta, protože hrozilo nebezpečí, že muž ublíží sobě, nebo posádce RLP. Následně byl pacient převezen za asistence strážníků k dalšímu ošetření do ON Náchod. Nutno dodat, že muž se choval agresivně v důsledku hypoglykemického komatu.

img_6581

V pátek 16.9.2016 se ba městskou polici v Jaroměři obrátili s žádostí o pomoc kolegové z SKPV Pardubice. Jednalo se o hledaného muže, který nenastoupil výkon trestu odnětí svobody. Informace o tom kde se muž nachází byli obratem předány policistům z Pardubic a v tentýž dne byl muž policisty zadržen ve spolupráci se strážníky MP Jaroměř. Muž nekladl odpor a celé zatčení tak proběhlo bez mimořádných událostí.

1853_2016_1Dne 13.9.2016 v ranních hodinách byl hlídce MP oznámen nález modrého dětského kufříku na Náměstí Boženy Němcové v Josefově. V kufříku bylo několik věcí, na výtvarnou výchovu a je velmi pravděpodobné, že ho v současné době některý z jaroměřských školáků postrádá. Kufřík je na služebně a čeká na majitele.