2240_201620.11.2016 po poledni byla hlídka MP vyslána do ulice Nábř. 17. Listopadu v Jaroměři, kde byl oznámen nález exotického hada u kontejneru na odpad. Hlídka na místě provedla odchyt a hada předala do péče ZO ČSOP JARO v Jaroměři.

dsc_0380Dne 16.11.2016 ve 20:30 hodin byla hlídka MP vyslána do provozovny Styll Bar, kde se dle oznámení měl nacházet muž, který v opilosti obtěžoval ostatní hosty. Hlídka po příjezdu muže kontaktovala a během prvotních úkonů se začal muž bít do hlavy svým mobilním telefonem. Vzhledem k tomuto chování, kdy hrozilo, že si muž přivodí nějaké zranění, byla muži hlídkou přiložena pouta. Následně byla u muže zjištěna jeho totožnost za pomoci hlídky OO PČR Jaroměř a také byla provedena dechová zkouška s výsledkem 2,69 promile. Muž byl po té převezen k dalšímu ošetření na PZS Hradec Králové.

1     2

Dne 14.11.2016 v ranních hodinách proběhla bezpečnostní akce ve spolupráci se Správou dopravní a železniční cesty v prostoru nádraží ČD v Jaroměři. Akce byla zaměřena na pohyb osob v kolejišti v rozporu se zákonem o drahách, na porušování zákazu kouření na zastřešených nástupištích a vandalismus. Během akce bylo řešeno několik výše uvedených přestupků. Jako novou informaci lidé nejvíce hodnotili to, že nepovolané osoby se nesmějí pohybovat po kolejích, nebo v obvodu dráhy. Akce se bude v budoucnu určitě opakovat vedle běžné hlídkové činnosti strážníků.
Městská policie bude dále spolupracovat se SŽDC ohledně bezpečnosti a udržitelnosti veřejného pořádku na nádraží v Jaroměři.

                         4   3

dsc_0018dsc_0013dsc_0016

Dne 10.11.2016 v 11:15 hodin byla hlídka MPJ požádána o výjezd k dopravní nehodě na silnici u Starého Plesu ve směru na Jásennou. Hlídka po příjezdu na místo zjistila, že v místě kde končí asfaltový povrch a začíná povrch tvořený dlažebními kostkami dostal řidič kamionu s návěsem smyk a vozidlo se otočilo do protisměru, přičemž návěs zablokoval vozovku v celé šíři. Nehoda se naštěstí obešla bez zranění. Strážníci po dobu šetření nehody odkláněli osobní dopravu přes Starý Ples. Vyproštění kamionu pak provedla odtahová služba.

dsc_1226Dne 7.11.2016 ve 23:15 hodin bylo na tísňovou linku MP Jaroměř přijato oznámení o konfliktu mezi ubytovanými na ubytovně v Jaroměři. Na místo vyslána hlídka MP a o spolupráci byla požádána i PČR Jaroměř. Na místě bylo zjištěno, že zde dochází k pravidelnému narušování občanského soužití, kdy hlavními aktéry je syn s matkou, kteří jsou cizinci. Následně bylo správcem ubytovny rozhodnuto o ukončení ubytování povedené dvojice a ta pak za asistence strážníků a policistů ubytovnu definitivně opustila. Dvojice po té byla dozorčí službou průběžně monitorována pomocí kamerového systému z důvodu obavy ze msty, nebo jiného závadového jednání. V ranních hodinách pak dvojice opustila katastr města.