20170108_122151Dne 15.1.2017 v 15:30 hodin bylo na MP Jaroměř oznámeno dozorčím Vojenského zařízení v Josefově narušení objektu střelnice v Josefově. Hlídka, která byla vyslána na místo zjistila, že dvě osoby zde odcizily nějaké trámy a odešly na promenády. Jeden ze strážníků se služebním psem šel po stopě pachatelů, druhý ze strážníků nasedl do služebního vozidla a jel na druhou stranu stezky na promenádách, kde předpokládal, že pachatelé vyjdou. Psovod se psem pak dvojici dostihl a zadržel. Odcizené trámy byly již nařezány. I tak byly vráceny do objektu a celou věc si převzala k šetření vojenská policie jako trestný čin vloupání.

 

img_8874mpJako nepoučitelný se projevil muž, který skončil během jedné hodiny dvakrát v poutech strážníků opřený o kapotu služebního vozu. Poprvé ve 23:15 hodin dne 14.1.2017 po té co na hlídku cosi pokřikoval a následně jí bránil v jízdě tím, že šel prostředkem komunikace a nakonec neuposlechl výzvy aby se zastavil, když s ním hlídka chtěla jeho přestupkové jednání probrat. Po té co byl strážníky dostižen a spoután, byl předveden na OO PČR ke zjištění totožnosti, kde s ním celá věc byla uzavřena formou oznámení o přestupku. O hodinu později pak celé zopakoval jen ve větším stylu, kdy omezoval a ohrožoval účastníky provozu na pozemních komunikacích v Husově ulici. Na výzvy aby zanechal svého jednání nereagoval a dal se na útěk (jak jinak nežli středem vozovky) a to do ulice Hradecká, kde ho dostihli strážníci MP Jaroměř. Zde chtěl zmizet v zákoutích za obytnými domy. To se mu ale nezdařilo a tak skončil v poutech podruhé. Tentokrát, ale pokračoval rovnou na záchytku do Hradce Králové. Jeho jednání je nyní v řešení příslušných správních orgánů. Video ze zákroku je ke shlédnutí na kanálu youtube.com po kliknutí na odkaz vlevo na hlavní stránce.

dsc_0004Dne 12.1.2017 ve 13:25 hodin požádal dispečink záchranné služby o vyslání hlídky MP do ulice Komenského, kde se nacházel muž s tržnou ránou na hlavě po pádu na schodech. Na místě již muži poskytl prvotní ošetření kolemjdoucí. Hlídka muži ránu ošetřila a zabalila ho do izotermické folie. Po příjezdu sanitky byl muž předán posádce RLP, která ho převezla do ON Náchod. Hlídka MP pak vyrozuměla příbuzné zraněného muže.

img_8874mpHlídky MP měli v novém roce poměrně dost práce. Hned v prvních minutách nového roku byly hlídky nuceny zasáhnout v Josefově, kde došlo k napadení manželského páru skupinou opilců. Jeden z opilců pak navíc rozbil výlohu obchodu a několik dalších skleněných výplních v oknech a dveřích. Během zákroku byl zraněn jeden ze strážníků. Celou věc dále šetří OO PČR Jaroměř.

V dalších dnech řešili strážníci několik situací v souvislosti s přívalem sněhu a mrazy. Hlídky MP tak usměrňovaly dopravu v nesjízdných úsecích, pomáhaly motoristům s vyproštěním vozidel, nebo nastartováním pomocí startovacích kabelů. Strážníci též řešili sousedský spor o uklízení sněhu.

Ani v novém roce neubylo odchycených a nalezených zvířat. Kromě psů tak strážníci řešili koně, který uprchl majiteli z Heřmanic. Kůň byl navrácen domů.
Celkem třikrát řešili strážníci osoby bez přístřeší, které se rozhodli bivakovat v tomto počasí na místech, kde vyděsili kolemjdoucí. Všichni naštěstí bez újmy na zdraví.
S mrazy také nastali problémy s instalacemi což se projevilo jedním únikem plynu na sídlišti Zavadilka, které zjistil strážník v osobním volnu a dále pak prasklým potrubím topení v České spořitelně.
Požár, který byl MP oznámen ve Frostově muzeu se ukázal jako závada zabezpečovacího zařízení a stejně tak planý poplach byl požár v domě č.p. 6 v Lidické ulici, kdy se ukázalo že mračno vycházející ze sklepních prostor je pára.

dsc_0020O vánocích se říká, že to jsou svátky klidu, pokoje a míru. Bohužel ne všichni lidé toto respektují a proto i o vánočních svátcích musí strážníci dohlížet na veřejný pořádek.

Ani letošní vánoce nepřinesly 100% klid, pokoj a mír v našem městě. Hned 15 minuta štědrého dne přinesla první trable v podobě opilého agresivního pacienta, kterého ošetřovala posádka ZZS na parkovišti u OD Tesco v Jaroměři. MP byla kolegy z OO PČR Jaroměř požádána o asistenci. Hlídka MP na místě společně s kolegy z PČR zajistila agresivního muže, který nedokázal pochopit, že mu posádka ZZS chce pomoci a pouze ho ošetřit. Hned o dvacet minut později,tedy v 00:35 hod, přijala dozorčí služba MP oznámení o rušení nočního klidu z jednoho z barů v centru Jaroměře. Na místě se hlídce podařilo ihned sjednat nápravu a hlasitá hudba byla ihned ztišena. Avšak další rušení nočního klidu na sebe nenechalo dlouho čekat a tak dozorčí služba MP v 01:15 hod musela vyslat hlídku strážníků k řešení dalšího případu, který se však tentokrát odehrával v jednom z bytů v panelovém domě v centru Jaroměře. Zde se hlídka od obyvatele bytu dozvěděla, že zde probíhá oslava setkání s přáteli. Po upozornění, že oslava je značně hlučná a že takové jednání by na štědrý den mohlo slavícím přinést i velmi štědrou pokutu, byla oslava okamžitě ztišena a strážníci z místa odjeli.
Štědrý den proběhl pak celkem v poklidu a lidé se skutečně zřejmě věnovali příjemným „starostem“ jako bylo balení dárků (opozdilci ještě na poslední chvíli možná i teprve nějaké kupovali 🙂 ), štědrovečerní večeři, rozbalování dárků, pojídání cukroví a sledování pohádek…Ale někteří opět nevěděli, kdy s bujarým „jucháním“ skončit a tak v 02:55 hodin (25.12.) museli strážníci usměrnit další „rušiče“ nočního klidu.
Vánoční svátky přinesly i problémy v dopravě a tak 25.12. ve 21:05 hodin byli strážníci zasahovat u dopravní nehody v ulici Novoměstská, kde došlo ke střetu osobního vozidla s koněm.
Ve 22:45 hod byla hlídka vyslána dozorčí službou do jedné z restaurací v Josefově, kde mělo docházet k potyčce mezi hosty. Na místě zjištěny dvě osoby, které uvedly, že došlo k drobné rozepři, ale nedošlo k žádnému fyzickému napadení a vše je již v pořádku. Další problém museli strážníci řešit v nočních hodinách v jednom z barů v centru Jaroměře, kdy v 01:35 hodin byla MP požádána DS OO PČR Jaroměř o výjezd do zmíněného baru, kde má docházet ke rvačce většího počtu osob a hlídka PČR se v té době nacházela mimo Jaroměř. Po příjezdu na místo hlídka MP na místě zjistila, že zde skutečně došlo k fyzické potyčce několika návštěvníků baru a také k tomu, že jeden z hostů zde vystříkal pepřový sprej. Na místě se také nacházel zraněný muž, který silně krvácel z obličeje a proto byla na místo vyžádána i ZZS. Během řešení incidentu došlo k další fyzické potyčce na dvou místech v baru a proto byly na místo vyžádány posily z řad PČR. Následně museli strážníci použít i donucovací prostředky vůči některým agresivním hostům. Po příjezdu hlídek PČR jim byla na místě celá věc předána pro podezření ze spáchání trestného činu a věc je dále v šetření PČR.