dsc_0014Dne 17.3.2017 v odpoledních hodinách oznámil Asistent prevence kriminality, že v lokalitě Růžovka dochází k porušení nařízení města tím, že zde dochází k podomnímu nabízení služeb, konkrétně pak dodávky energií. Hlídka vyslaná na místo zajistila muže, který se k jednání doznal s tím, že si je vědom, že porušuje nařízení města – Tržní řád. Hlídka muže poučila o dalším postupu a celá věc bude oznámen a správnímu orgánu k dořešení.

dsc_00034.3.2017 ve 3:15 hodin byly hlídky MP Jaroměř požádány ze strany OO PČR Jaroměř o pomoc při pátrání po muži, který oznámil, že má psychické problémy, nezvládá život a zavěsil telefon uprostřed hovoru. Díky lokalizaci telefonu bylo známo, že se muž nachází na sídlišti Zavadilka. Hlídky PČR a MP za pomoci psovodů MP muže nalezli u prodejny COOP. Následně byl muž předán do péče posádky RLP.

DSC_1177Dne 2.3.2017 v podvečerních hodinách byla hlídka MP vyslána do restaurace Grande patria, kde se měl nacházet agresivní opilec. Hlídka vyslaná na místo zjistila, že muž, který přišel do podniku již opilý upadl krátce po příchodu ze židle a majitel, který mu pomohl vstát se rozhodl muži již další alkohol nepodávat. Následně pak muže vyprovodil mimo prostor restaurace. Opilec ale usoudil, že svojí opičku si „dokrmí“ právě zde a začal se dobývat zpět do restaurace přes zavřené dveře. Dechová zkouška u muže ukázala 2,4 promile alkoholu a vzhledem k výše uvedenému skončil opilec na záchytce v Hradci Králové.