25.4.2017 ve 21:00 hodin přijala dozorčí služba MP Jaroměř oznámení o krádeži lahve alkoholu v OD TESCO. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že pachatelům se podařilo z OD odejít dříve, nežli je zastavila ostraha OD. V následujících hodinách služby hlídka MP u hřbitova v Jaroměři zajistila osobu v celostátním pátrání. Jednalo se o mladíka z Rychnovska, který byl na útěku z diagnostického ústavu v Hostinném. Během převozu na oddělení PČR v Jaroměři se mladík na dotaz hlídky doznal ke spáchání výše uvedené krádeže. Mladík byl předán policistům k dalším úkonům a opatřením. Krádež se bude dále řešit formou oznámení správnímu orgánu.

dsc_1266Dne 17.4.2017 v 08:00 hodin ráno si dozorčí MP Jaroměř povšimla dvou osob, které na ulici Hradecká vstupovaly do vozovky a stopovaly vozidla. DS na místo vyslala hlídku, která následnou kontrolou zjistila, že se pravděpodobně jedná o chovance výchovného ústavu z Hostinného, kteří jsou na útěku. Přivolaná hlídka OO PČR Jaroměř potvrdila totožnost obou mladíků potvrdila a potvrdila i to, že jsou na útěku. Hlídka MP po té provedla asistenci při převozu osob na OO PČR Jaroměř k dalším úkonům a opatřením.

Dovolte abychom touto cestou upozornili na to, že hlídky MP se v současné době více zaměří na vozidla stojící na chodnících v katastru města Jaroměř. Cílem není získat co nejvíce „čárek“, ale důvod tohoto počínání je zcela jiný. Chodníky jsou mnohde ve velmi špatném stavu a jejich opravy stojí městskou kasu nemalou částku. Jsme si dobře vědomi toho, že parkovací kapacita je malá a že je spousta majitelů domů, kteří mají v rodině více než jedno, nebo dvě vozidla. Naskýtá se pak klasická Nerudovská otázka: Kam s ním? Chápeme pak, že s ohledem na projíždějící vozidla a obavu z poškození zaparkuje pak majitel své vozidlo na chodníku. Jenže! Zákon je v tomto nekompromisní a stání na chodníku zapovídá vyjma míst, kde je to povoleno místní úpravou. Chodník není stavěn na takovou zátěž a i když se ze začátku nic neděje, dříve či později k poškození chodníku dojde. Během prvních pár dní kdy jsme začali toto stání řešit jsme zjistili, že hodně lidí prostě stání na dvoře nevyužívá, nebo že v ulici kde by vozidla při jedné straně stát mohla aniž by zhoršila průjezd ostatních vozidel stojí vozidla po obou stranách tzv. „na střídačku“. Respektujte prosím, že chodník je určen především chodcům abychom Vám při opakovaném řešení nemuseli ukládat zbytečné pokuty. Děkujeme.

dsc_0020V uplynulém týdnu MP Jaroměř řešila řadu událostí a přestupků, nebo trestných činů. Ve dvou případech se jednalo o neshody osob ve společné domácnosti, kdy MP situaci zklidnila a zabránila tak možnému zranění, nebo škodě na majetku.
Dále MP spolupracovala při pátrání po pachatelích loupežného přepadení, ke, kterému došlo za OD TESCO. Pachatelé zde napadli a oloupili muže, se kterým předtím popíjeli v jedné z jaroměřských provozoven. Muži byla poskytnuta první pomoc a po té se strážníci zapojili do pátrání po pachatelích přepadení.
Strážníci také odchytávali kůzle, které spadlo z hradeb v Josefově a naštěstí se nezranilo. Kůzle bylo šťastně vráceno majiteli.
V jednom případě museli strážníci MP řešit rušení nočního klidu v Josefově, kdy rodinná oslava přerostla rámec zachování veřejného pořádku.
Basebalovou čepici, která jí byla odcizena zpozorovala nezletilá dívka na hlavě mladíka v Josefově. O tomto poznatku informovala MP Jaroměř, která pak zajistila návrat čepice majitelce. Vzhledem k tomu, že se jednalo o originál zaslaný z USA byla radost z navrácení na místě.
O tom, že uklízet rozbitou láhev není velká zábava se přesvědčil občan SR, který takovou láhev rozbil o chodník na Nám. Boženy Němcové v Josefově. Siláctví z opilosti ho rychle přešlo po příjezdu MP na místo a nastoupila pokora, díky které muž střepy ochotně uklidil.
K poškozené výloze u obchodu v Josefově byla vyslána hlídka MP 5.4.2017. Hlídka na základě sdělení oznamovatele kontaktovala děti, které na parapetu výlohy posedávaly. Podle toho co se od nich strážníci dozvěděli došlo k prasknutí výlohy díky činnosti dětí sedících na parapetu. Hlídka pak kontaktovala rodiče a upozornila je na nutnost náhrady škody a následně jako oprávněné osobě předala nacionále rodičů dětí majiteli obchodu.

649_2017Dne 3.4.2017 okolo 14 hodiny došlo k incidentu mezi starším mužem a devítiletou dívkou na Komenského mostě. Dívka šla směrem k Náměstí ČSA, přičemž kvůli silnému větru a dešti se kryla za deštník, který nesla před sebou téměř v kolmé pozici. Na uvedeném místě pak protijdoucí muž udeřil pěstí do dívčina deštníku, přičemž ho poškodil a zlomil. Žerď deštníku při tom dívku uhodila do obličeje. Muž po té pokračoval dál směrem k ZŠ Na Ostrově. Dívka v šoku běžela domů, kde celou věc řekla rodičům. Ti pak zavolali hlídku MP. Hlídce se podařilo najít osobu odpovídající popisu, ale zjistila, že tato osoba nemá s útokem nic společného. Tímto se obracíme na veřejnost s žádostí o případné informace k incidentu. Dívka popsala muže jako seniora s delšími bílými vlasy v dlouhém šedivém kabátě s tmavými kalhotami. Za informace k této události předem děkujeme.