Čestná stráž

POZOR ZMĚNA!!!

Další a letos poslední plánovaná možnost kdy vidět čestnou stráž MP Jaroměř bude 10.11.2017 v 11:00 hodin na hřbitově v Jaroměři ke Dni Veteránů.

Myšlenka na zřízení jednotky Čestné stráže, složené ze strážníků naší Městské policie, zrála po delší dobu. Inspirací pro nás byly obdobné jednotky, které již po řadu let působí u jiných městských policií, obdobně jako je tomu také např. u Policie ČR, dobrovolných či profesionálních hasičů, Celní správy či složek Armády ČR. Jako vysvětlení či původ této myšlenky je možno uvést, že stejně jako výše uvedené sbory, i my jsme hrdi na svou profesi a své společenské poslání. Cítíme úctu k historické tradici, kterou v našem městě tato profese má, a jako řadu našich kolegů z jiných městských policií nás občas trápí fakt, že lidé mnohdy ani nevědí, že institut Obecní (Městské) policie má v naší zemi doslova historickou tradici, sahající o několik století zpět.

Klíčovým obdobím pro zřízení jednotky Čestné stráže byl rok 2015. Na začátku tohoto roku jsme se rozhodli, že naše městská policie by měla mít nejprve svůj prapor. Tohoto úkolu se dobrovolně zhostilo několik strážníků, kteří se ve spolupráci s vedením Městské policie Jaroměř zabývali tím, jak by měl prapor vlastně vypadat a co by na něm mělo být umístěné. Tito strážníci – dobrovolníci se celého úkolu ujali ve svém osobním volném čase a využili i svých zkušeností ze své předchozí služby u jiných městských policií a také z profesionální služby v armádě. Věděli jsme jedno – společně chceme navázat na tradici našich předchůdců – strážníků Městské policie v Jaroměři z let první republiky. Proto jsme jako ústřední znak zvolili symbol, který nosili strážníci v Jaroměři právě v těchto dobách a díky dochovaným historickým fotografiím se nám tento odznak podařilo získat. Dále jsme se rozhodli na prapor umístit hrdé heslo naší Městské police, které zní: „ACTA NON VERBA“ – tedy „ČINY, NE SLOVA“. Na druhou stranu praporu jsme umístili celostátní znak Obecní policie a pod ním také letopočet 1992, který znamenal znovuobnovení (nikoliv založení) Městské policie v našem městě v novodobé historii. Poté, co byl prapor zhotoven, jsme jej ná- sledně slavnostně převzali z rukou starosty města Ing. Jiřího Klepsy, a to dne 27. 5. 2015 v místě, které nebylo, stejně jako uvedený datum, vybráno náhodně. Měli jsme tu obrovskou čest a také velký morální závazek, převzít prapor přímo v kryptě pravoslavného chrámu Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze. Prapor jsme tedy přebírali přímo v památných místech, kde před 73 lety, přesněji dne 18. června 1942, položilo svůj život sedm československých výsadkářů v čele s Jozefem Gabčíkem a Janem Kubišem, kteří právě dne 27. května 1942, spáchali atentát na zastupujícího říšské- ho protektora a šéfa RSHA Reinharda Heydricha.Tento akt připomíná i nápis na první darovací pamětní stuze zavěšené na žerďové rozetě. Stuhu nám věnoval starosta města Ing. Jiří Klepsa. Na této stuze je umístěn nápis: „Nevzdáme se. Nikdy!“. Tato slova jsou historicky známou odpovědí našich parašutistů na výzvy německých okupantů, kteří kostel Cyrila a Metoděje neprodyšně obklíčili a vyzývali parašutisty k tomu, aby se vzdali.

Po převzetí „našeho“ praporu jsme dále uvažovali nad zřízením jednotky Čestné stráže, která by tento prapor chránila a důstojně prezentovala v rámci slavnostních a pietních aktů, a protokolárních aktivit města Jaroměře. Zřízení jednotky bylo opět založeno na dobrovolnosti strážníků, kteří byli nejen ochotni do jednotky vstoupit, ale také s ní pravidelně cvičit ve svém osobním volnu a nastupovat na jednotlivé akce. Samotná uniforma této jednotky je inspirována historickým střihem s barevnou kombinací, kterou nosívali naši předchůdci z období I. čs. republiky. Uniforma je obohacena o prvky ryze moderní, jako např. současný služební odznak obecních policií ČR, dále samotná čepice tzv. „brigadýrka“ je opatřena šachovnicí, která je jedním ze tzv. sjednocujících prvků uniforem strážníků v ČR. Knoflíky a opasková spona s vyobrazením lva jsou vyrobeny jako historická replika součástí slavnostních uniformy z období I. čs. republiky. Obuv pochází od stejného výrobce, který je dodavatelem obuvi pro Hradní stráž, Armádu ČR a další složky. Součástí uniformy Čestné stráže je rovněž originální rukávová nášivka, kterou si navrhli samotní členové čestné stráže. Na našich vystoupeních chceme nejen reprezentovat město Jaroměř, a také Městskou policii a její historické tradice, ale také bychom rádi, a to zejména mladé generaci, ukázali, že ctít tradice a projevovat úctu a vlastenectví, není žádným přežitkem z minulosti či projevem slabosti. Ba právě naopak. Chceme tím, že se hodláme aktivně účastnit významných společenských či slavnostních příležitostí a pietních aktů, projevit i úctu nejen našim velikánům a významným osobnostem našich dějin a národa, ale chceme se připojit k těm, kteří se, zejména dětem a mladé generaci, snaží ukázat historický původ, smysl, význam a důležitost těchto aktů, a to právě v dnešní době. Věříme, že se při nejbližší příležitosti přijdete sami podívat na naši jednotku Čestné stráže.

vstrm. Bc. Ondřej Mundl velitel MP Jaroměř