Další odložené odpady

Odkládání odpadů mimo vyhrazená místa, nebo také odkládání netříděného odpadu na místech určených pro odpad tříděný je stále velkým problémem a to zejména v Josefově. Místa jsou monitorována kamerami MKDS a tak se občas podaří takové „odkládače“ dohledat. Stejně tak se stalo v polovině září kdy vyhodnocením záznamu z MKDS byli zjištěni chlapec a dívka, kteří ve večerních hodinách přivezli na dětském kočárku odpad ke kontejnerům na Nám. Svobody a tento odpad zde odložili. Strážníci, kteří byli pověřeni dořešením události zjistili o koho se jedná a zahájili šetření v této věci. Vzhledem k věku obou osob bylo nutné řešit tuto záležitost za přítomnosti rodičů.

Otec chlapce byl mírně překvapen, že se jeho syn dopustil tohoto jednání a dle výpovědi chlapce se celá věc měla seběhnout tak, že ho ke kontejnerům s odpadem poslala jeho příbuzná (říkejme jí třeba „teta“) spolu s její dcerou, když byl u nich na návštěvě. „Teta“ uvedla, že za odpad nikdy neplatila a sběrnou nádobu nemá. Nicméně popřela, že by kohokoliv posílala s odpadem aby ho někde odložil. Dále se k věci již vyjadřovat nechtěla. Dcera této „tety“ zase pro změnu uvedla, že to byl onen chlapec, který při návštěvě u nich doma navrhl aby se odpady vyvezly. Je chvályhodné, že nám dorůstá takto čistotná mládež 🙂
Strážníci tedy sepsali jednotlivé výpovědi a celou věc předali k dořešení správnímu orgánu pro podezření ze spáchání přestupku na úseku veřejného pořádku a to porušením obecně závazné vyhlášky obce.
Nechceme dělat závěry za správní orgán, ale jen pro úplnost uvádíme, že i když chlapec a dívka nemohou být postihnuti správním trestem, neznamená to, že nemůže být postihnuta osoba, která by je k tomu navedla, nebo jim toto jednání přikázala.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *