Historie městské policie v Jaroměři

12494923_1117663374951125_7705912741729183153_n

 

Městská policie v Jaroměři byla obnovena roku 1992.  Dne   25.  června    uvedeného    roku  schválili    zastupitelé    města    vyhlášku č. 4 /  1992 o zřízení    a působnosti městské policie v Jaroměři.     Městská    policie   tak   navázala   na   historii městské policie  z 1. Československé republiky.

Početní  stav  mužstva  se  postupně měnil, až  se v roce 1997  ustálil  na  počtu  devíti strážníků. Po deseti letech,   v roce 2007 došlo k navýšení počtu strážníků na třináct.

Od roku 2001 jsou ve službě využíváni služební psi.

V roce 2000 byla zprovozněna první kamera MKDS. V současné době tj. v roce 2015  je využíváno  30 kamer MKDS.

Od  roku 2002  spolupracujeme s OT PS SG v Lubani – Polsko ( výcvikové středisko služebních psů pohraniční stráže ) a od roku 2005 se Sudetským oddílem SG v Klodzku.

V roce 2007 jsme navázaly kontakty s Vězeňskou službou v Čarnem v Polsku.

V lednu roku 2010 ukončena spolupráce s OT PS SG v Lubani. ( zanikl )

V prosinci roku 2010 zastupitelstvo města schválilo navýšení počtu strážníků na 21 a bylo provedeno výběrové řízení.V lednu 2011 nastoupilo 6 nových strážníků do kurzu. Od 1.7.2011 má MP 21 strážníků. Od 2.4.2011 zahájen nepřetržitý provoz.

V roce 2011 ukončeny kontakty s Vězeňskou službou v Čarnem v Polsku.

K 1.1.2013 navýšen  tabulkový počet na 22 strážníků.

 

Velitelé Městské policie Jaroměř  od roku 1992

1992 – 1993 – Šupík  Jiří

1993 – 1995 – Škvor  Petr

1995 – 1998 – Chytrý Zdeněk

1998              – Effenberger  Zdislav ( pověřen řízením od 1.11. do 31.12. )

1999 – 2009 – Effenberger  Zdislav

2009 –             Mundl  Ondřej

dsc_1266

Co  děláme?

-plníme úkoly na úrovni samosprávy

-dohlížíme na dodržování pravidel občanského soužití

-přispíváme k ochraně bezpečnosti osob a majetku

-odhalujeme a postihujeme přestupky v rozsahu stanoveném zákonem

-oznamujeme zjištěné nedostatky příslušným orgánům

-provádíme odchyt toulavých psů

-zajišťujeme veřejný pořádek při mimořádných akcích

-chráníme školáky na přechodech pro chodce

-provádíme besedy a ukázky na základních a mateřských školách

ukázka dobruška

Školení a výcvik

V současné době jsou na strážníky městských a obecních policií kladeny stále větší nároky ať už ze strany zaměstnavatelů (měst a obcí), nebo ze strany legislativy. V současné době strážník musí mít minimálně maturitu a musí být nejen čistý trestní rejstřík (tzv. bezúhonnost), ale nesmí být v posledních třech letech opakovaně pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupků, které jsou v rozporu s posláním strážníka (tzv. spolehlivost). K těmto atributům samozřejmě patří i fyzická, psychická a zdravotní způsobilost. I tak ale zájemce o tuto práci není strážníkem. Aby se jím stal, musí mít osvědčení strážníka od ministerstva vnitra ČR, které získá až po absolvování přípravného kurzu a úspěšném složení zkoušky. Ta se skládá z písemné části – testu a z ústní části, kde jsou dvě otázky z teorie a jedna praktická situace. Zkoušku skládá strážník čekatel před komisí ministerstva vnitra a musí úspěšně absolvovat obě části. Celá zkouška je zaměřena zejména na znalost legislativy, ale také na taktické postupy a kriminalistické, či správní postupy. Po té co strážník čekatel uspěje, stává se strážníkem v obci, nebo městě, které jej ke zkoušce přihlásilo. Ovšem tím zdaleka vše nekončí. Ze zákona vyplývá povinnost tuto zkoušku absolvovat vždy po třech letech. V případě, že by neuspěl, přichází strážník o osvědčení a tím pádem i o pracovní místo. Proto se strážníci většinou ve svém oboru buď samostatně, nebo způsobem určeným zaměstnavatelem zdokonalují. K tomu je dále třeba přičíst fyzickou přípravu, sebeobranu, taktický výcvik a střelecký výcvik. Strážníci v Jaroměři mají navíc zdravotní přípravu a někteří z nich i jiné kurzy jako např. kurz pro odchyt volně pobíhajících zvířat, kurz pro práci s automatickým defibrilátorem, psovodské zkoušky atd.