9.9.2016 odpoledne byla hlídka MP vyslána do OD Kaufland, kde docházelo ke konfliktu mezi vietnamským zákazníkem a personálem obchodu. Hlídka na místě zjistila, že příčinou sporu a následné mužovi verbální agrese bylo to, že muž si chtěl zakoupit více zboží za zvýhodněnou cenu, nežli povoloval denní limit stanovený v podmínkách akčního prodeje. Nakonec se situaci podařilo uklidnit a muži byla udělena bloková pokuta za narušování občanského soužití.

Dne 4.9.2016 v 5:00 hodin byla hlídka MP vyslána na sídliště Zavadilka ke KB baru. Zde se nacházela oznamovatelka, která jako řidička taxislužby na místo přivezla dva muže, z nichž jeden odmítl zaplatit za jízdu a slovně ji urážel. Hlídka na místě zastihla oznamovatelku, která uvedla, že po té co volala MP druhý z mužů zaplatil a oba odešli pryč. Jeden z nich však ještě kopal do vozu a sprostě ji nadával. Hlídka vzápětí muže zahlédla a po té co ho dostihla ho přivedla na místo incidentu, kde bylo oznamovatelkou potvrzeno, že se jedná o výše uvedeného muže. Muž začal být verbálně agresivní a sprostý směrem k hlídce MP. Nereagoval na výzvy k prokázání totožnosti (přesněji reagoval nepublikovatelnými slovy) a proto ho hlídka předvedla na OO PČR ke zjištění totožnosti. Bohužel při tomto úkonu museli být použity donucovací prostředky (pouta + hmaty a chvaty), jelikož muž stále stupňoval svůj odpor. Na služebně PČR své chování nezlepšil a proto byl posléze převezen na protialkoholní záchytnou stanici v Hradci Králové. Po cestě na PZS pokračoval ve svém jednání a strážníkům vyhrožoval tím, že „si je najde“. Na PZS pak jednoho ze strážníků napadl kopem. Celá věc je dále v řešení.