Práce strážníka

Městská policie Jaroměř přijme pracovníky na pozici „Strážník městské policie“. Nabízíme zajímavou a nestereotypní práci prospěšnou společnosti, odpovídající finanční ohodnocení s pravidelným růstem a zaměstnanecké benefity. Pokud si umíte odpovědět na otázku proč chci pracovat u městské policie, zkuste to u nás.
Požadavky na uchazeče o místo strážníka MP:

  • věk minimálně 18 let
  • občan ČR
  • bezúhonnost a spolehlivost ( § 4a, § 4b, Zákona 553/1991 Sb )
  • fyzická a psychická způsobilost
  • zdravotní  způsobilost
  • vzdělání – minimálně střední  s maturitou

 

Přihláška musí obsahovat:

Jméno, příjmení
Datum a místo narození
Státní příslušnost
Místo trvalého pobytu
Kontaktní adresu (je-li rozdílná od trvalého pobytu)
Číslo telefonu (nejlépe mobil)
E-mailovou adresu
Číslo občanského průkazu
Seznam příloh k přihlášce (např. životopis, fotografie apod.)
Datum a podpis vyplnění přihlášky

Dále s přihláškou dodejte:
1) Souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely výběrového řízení k MP Jaroměř, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

(Přihlášku a souhlas s nakládáním s osobními údaji je tedy vhodné oskenovat a zaslat jako přílohu nejlépe ve formátu JPEG)

2) Strukturovaný životopis (nejlépe s fotografií)

3) Motivační dopis – napište nám, proč byste chtěli pracovat jako strážník a proč právě u MP Jaroměř. Sdělte nám i, co nám můžete, jako případný budoucí zaměstnanec, nabídnout ze svých dovedností, znalostí a charakterových vlastností.

4) Fotografie (nejlépe průkazová) – pokud není součástí vašeho životopisu

Pokud jste se rozhodli a chcete zkusit pracovat jako strážník MP Jaroměř, pošlete elektronicky přihlášku s motivačním dopisem, souhlasem s nakládáním s osobními údaji, strukturovaným životopisem a fotografií na email:mpjaromer@seznam.cz
Předmět emailu označte “ „PŘIHLÁŠKA STRÁŽNÍK MP JAROMĚŘ“

Přihlášku se všemi náležitostmi je možné také zaslat poštou (nebo doručit osobně) na adresu služebny :
Městská policie Jaroměř, Traxlerova 110, 551 02 Jaroměř
v zalepené obálce označené „PŘIHLÁŠKA STRÁŽNÍK MP JAROMĚŘ“.

V případě našeho zájmu se Vám ozveme.