Pyrotechnika dětem do rukou nepatří

27.11.2017 v podvečerních hodinách byla v Josefově zjištěna skupinka šesti nezletilých dětí, které se „bavily“ tím, že házely petardy. Po zjištění totožnosti dětí bylo zjištěno, že pyrotechniku si děti opatřily od svého desetiletého kamaráda, který jí měl zakoupit někde v obchodě v Jaroměři. Po důrazném upozornění na nevhodnost jejich chování a porušování vyhlášky města, byly děti poslány domů. Tímto bychom chtěli apelovat na rodiče, aby svým dětem vysvětlili, že zábavní pyrotechnika jim do rukou rozhodně nepatří a také aby je seznámili nejen s riziky, které jim hrozí, ale i s tím, že takovým jednáním porušují obecně závaznou vyhlášku města. Dále chceme také upozornit všechny obchodníky, že pokud bude zjištěno, že prodávají zábavní pyrotechniku v rozporu se zákonem, bude celá věc postoupena k řešení kompetentním orgánům.
Všechny občany pak prosíme o to, aby si uvědomovali, že použití zábavní pyrotechniky je upraveno vyhláškou města Jaroměř a také, že jejím používáním značně trpí nejen starší lidé, ale také zvířata, zejména pak psi. S blížícími se svátky a oslavami Nového roku nezapomínejte ani na riziko vážných poranění způsobených zábavní pyrotechnikou. Berte prosím ohledy i na ostatní kolem sebe. Děkujeme.

Pro informaci si dovolujeme uvést pár informací z webu www.popaleniny.cz:

Dělení pyrotechniky podle kategorie nebezpečnosti

Na trhu je velké množství zábavní pyrotechniky všeho druhu, od práskacích kuliček či provázků, se kterými si hrají pubertální děti, až po kulové pumy či kompakty, které sice vypadají krásně, ale už budí velký respekt. Pyrotechnika se dělí do 4 kategorií podle míry nebezpečnosti. U každé kategorie je blíže specifikován uživatel, který může daný výrobek obsluhovat.

Pyrotechnika 1. kategorie zahrnuje většinu minimálně rizikových výrobků, u které nehrozí přímo zranění. Sem patří právě ony bouchací kuličky, práskací provázky, mini fontánky, dýmovničky, čmeláci a včeličky apod. Rozhodně však nelze říci, že by při špatném použití výrobku nemohlo dojít k žádnému zranění, riziko popálení či poškození sluchu je možné i v tomto případě. Z toho důvodu mohou pyrotechniku tohoto typu používat děti až od 15 let.
Nejčastěji se na trhu setkáte s pyrotechnikou 2. třídy nebezpečnosti. Výrobky tohoto typu jsou silnější, vytváří výraznější efekty. Petardy, římské svíce, kulové pumy či kompakty, většina těchto produktů spadá do 2. třídy nebezpečnosti a jsou prodejné od 18 let.
Na trhu je stále více zábavní pyrotechniky 3. třídy, která je rovněž běžně k dispozici, prodejná je ovšem až od věku 21 let.
Pyrotechniku poslední, 4. kategorie smí obsluhovat jen profesionální a školení odpalovači ohňostrojů, prodej je uskutečněn na základě potvrzení osvědčení o odborné způsobilosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *