Obecně závazné vyhlášky města Jaroměř

Obecně závazná vyhláška obce je v České republice právní předpis vydávaný na základě zmocnění v čl. 104 ods. 3 Ústavy zastupitelstvem obce v její samostatné působnosti. Obecně závazné vyhlášky mohou upravovat jen právní vztahy v mezích samostatné působnosti obce dle § 7 a 10 zákona o obcích, v případě hlavního města Prahy dle § 44 zákona o hlavním městě Praze. Vyhláška musí být v souladu se zákony České republiky a obec nesmí vyhláškou ukládat povinnosti právnickým nebo fyzickým osobám, pokud k tomu není zmocněna zákonem.

Porušení obecně závazné vyhlášky obce je přestupkem dle § 46 ods. 2 zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích