Vybrané zákony

Předkládáme odkaz na vybrané zákony, které souvisí s činností městské policie. Jedná se o odkazy, které Vás přesměrují na stránky www.zakonyprolidi.cz, kde najdete i další právní předpisy platné v ČR.

Zákon o obecní policii
Zákon o přestupcích
Zákon o provozu na pozemních komunikacích
Trestní zákoník
tzv. Protikuřácký zákon – Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů